Saturday, May 22, 2010

minsan ang sarap magsulat
pero wala ka namang panulat

kapag naman may panulat ka na
saka naman mawawala ang mga gusto mong maisulat

bakit kaya ganun?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.