Sunday, December 21, 2014

12.21.14

bakit minsan kapag may hiniling tayo, kapag dumating na madalas inaayawan natin?

kasi hindi mo gusto?
hindi ka pa ba ready?


merry christmas.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.