Monday, October 1, 2012

Ang Tayutay ng Handaan


*ang litrato ay nagmula sa Flickr.
Eto na, nakahain na,
Ano 'pang inaantay mo?
Kulang pa ba ang paalala at pag-aasikaso?
Kulang pa ba ang hirap at pagod na dinaranas ko?
Hindi mo pa ba ramdam na ikaw na lang ang wala?

Ano 'pang inaantay mo?
Kunin na lamang ang kubyertos,
Isusubo na lamang,
Ngunit ika'y wala pa,
Hinanap ka na at lahat,
Hindi mo ba alam na para rin ito sa'yo?


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.